Ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως απαγορευμένων ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC/MS, για εφαρμογή σε εργαστήρια ελέγχου doping

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Development of a unified screening method for the detection of abused substances in urine samples by GC/MS, for the application in doping control laboratories
Ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως απαγορευμένων ουσιών σε ούρα αθλητών με την τεχνική GC/MS, για εφαρμογή σε εργαστήρια ελέγχου doping

Κιούση, Πολυξένη

Trimethylsilyl-derivatives
Liquid-liquid extraction
Solid phase extraction
Ανάλυση ντόπινγκ
GC/TOFMS
Μέθοδος σάρωσης
Εκχύλιση στερεάς φάσης
Τριμεθυλοσιλυλο-παράγωγα
Screening method
Υγρό-υγρό εκχύλιση
Doping analysis

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)