Η επίδραση της ενδοϋαλοειδικής έγχυσης Bevacizumab (1.25mg) στην αντιμετώπιση της εξιδρωματικού τύπου ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας σαν μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με τη φωτοδυναμική θεραπεία χαμηλής ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Prospective comparison of low-fluence photodynamic therapy combined with intravitreal bevacizumab versus bevacizumab monotherapy for choroidal neovascularization in age-related macular degeneration
Η επίδραση της ενδοϋαλοειδικής έγχυσης Bevacizumab (1.25mg) στην αντιμετώπιση της εξιδρωματικού τύπου ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας σαν μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με τη φωτοδυναμική θεραπεία χαμηλής ενέργειας

Datseris, Ioannis
Δατσέρης, Ιωάννης

Η μελέτη θέλει να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της χαμηλής ενέργειας φωτοδυναμικής θεραπείας (LF – PDT) και ενδοϋαλοειδικής έγχυσης Bevacizumab συγκρινόμενη με μόνο ενδοϋαλοειδική έγχυση Bevacizumab. Οι ασθενείς ελέγχθησαν για 12 μήνες με μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων με μετρήσεις οπτικής οξύτητας και Οπτική Τομογραφία.. Επανέγχυση πραγματοποιούνταν όταν χρειαζόταν. Η μελέτη είναι μία προοπτική τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη 95 ασθενών χωρισμένοι σε 2 ομάδες. Αποτελέσματα: Κατά μέσο όρο η επανέγχυση ήταν 4.45 στην ομάδα συνδυασμένης θεραπείας ενώ στην ομάδα μονοθεραπείας πραγματοποιήθηκαν 6.69 εγχύσεις κατά μέσο όρο. Σε 12 μήνες η οπτική οξύτητα βελτιώθηκε 8.64 στο γκρούπ μονοθεραπείας και 8.37 γράμματα στην συνδιασμένη θεραπεία. Συμπεράσματα: Προσθέτοντας LF-PDT στην ενδοϋαλοειδική έγχυση προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα με την μονοθεραπεία με σημαντική όμως μείωση των ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων.
Purpose: To evaluate combination treatment with reduced-fluence photodynamic therapy (RDPDT) withVerteporfin and intravitreal bevacizumab, compared to bevacizumab alone, for choroidal neovascularization(CNV) in age-related macular degeneration. Methods: This was a prospective, randomized comparative studycomprising 95 patients with CNV. 49 patients received RDPDT (25 J/cm2) followed by intravitreal bevacizumab1.25mg one hour later, while 46 received intravitreal bevacizumab alone. Patients were followed for 12 monthsat four-week intervals with visual acuity (VA) assessment and Optical Coherence Tomography (OCT) of themacula. Bevacizumab re-injections were performed as needed. Results: On average, patients were re-injected4.45 times in the combination group and 6.96 times in the bavacizumab group (p50.001). At 12 months, VAimproved by 8.64 letters in the bevacizumab group and by 8.37 letters in the combination group (p = 0.922).Conclusion: Adding a reduced-fluence PDT arm in combination with bevacizumab offers similar results to thoseof intravitreal bevacizumab alone with significantly reduced number of injection repetitions.

Χοριοειδική νεοαγγείωση
Photodynamic therapy
Choroidal neovascularization
Age - related macular degeneration
Verteporfin
Φωτοδυναμική θεραπεία
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
Bevacizumab

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.