Επιδημιολογικές μελέτες εμβολιασμού σε επαγγελματίες υγείας και πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περιφερειακού αρχείου εμβολιασμών στα πλαίσια διαμόρφωσης περιφερειακής πολιτικής δημόσιας υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Vaccination epidemiological studies on health professionals and pilot application development integrated system peripheral File vaccinations, under Configuration peripheral public health policy
Επιδημιολογικές μελέτες εμβολιασμού σε επαγγελματίες υγείας και πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περιφερειακού αρχείου εμβολιασμών στα πλαίσια διαμόρφωσης περιφερειακής πολιτικής δημόσιας υγείας

papagiannis, dimitrios
Παπαγιάννης, Δημήτριος

The aim of the research was the organization of the epidemiological studies in order to record the immunization coverage in Health Care Professions students about vaccines recommended as compulsory vaccination by the National Immunization Program of the Ministry of Health and Social Solidarity of Greece. The other aim of the research was to create an integrated information system in order to create an infant immunization coverage log for the vaccines recommended by the National Immunization Program in infancy, expandable up to adolescence. After having studied the immunization coverage for HPV vaccine during the academic year 2011-2012, while having the experience and facing the difficulties arisen by the questionnaire, the next academic year 2012-2013, a study was designed to record the immunization coverage for Hepatitis–Β in Health Professions Schools. Both studies were performed using questionnaires.
Σκοπός της έρευνας ήταν η οργάνωση επιδημιολογικών μελετών με σκοπό την καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας σχετικά με εμβόλια που συστήνονται ως υποχρεωτικός εμβολιασμός από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο έτερος στόχος της έρευνας, ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με σκοπό τη δημιουργία αρχείου καταγραφής της εμβολιαστικής κάλυψης των βρεφών για τα εμβόλια που συστήνει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού στην πρώιμη βρεφική ηλικία και με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και την εφηβική ηλικία. Αφού μελετήσαμε την εμβολιαστική κάλυψη για τον HPV εμβόλιο το φοιτητικό έτος 2011-2012 και έχοντας την εμπειρία και τις δυσκολίες του ερωτηματολογίου, τον επόμενο χρόνο 2012-2013 σχεδιάστηκε μελέτη με σκοπό την καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης για την Ηπατίτιδα -Β σε Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας. Αμφότερες οι μελέτες έγιναν με χρήση ερωτηματολογίων.

Aρχείο εμβολιαστικής κάλυψης
Vaccination program
Eπιδημιολογικές μελέτες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.