Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
VOCATIONAL TRAINING OF MENTALLY RETARDED IN GREECE
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ...

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

THE STUDY EXAMINES THE EFFECTIVENESS OF VOCATIONAL TRAINING PROGRAMMES FOR MENTALLY RETARDED IN GREECE. PROGRESS OF POLICIES AND PRACTICES IS INVESTIGATED THROUGH HISTORICAL EVOLUTION OF THE COUNTRY. AN EXPLORATORY RESEARCH INVESTIGATES TODAY'S PROBLEMS OF THE AREA. THREE GROUPS (146 PERSONS FROM FAMILIES OF MENTALLY RETARDED, 126 PROFESSIONALS WHO WORK IN TRAINING AND REHABILITATION CENTRES AND 102 EMPLOYERS) EXPRESS THEIR VIEW ON THE SUBJECT IN A QUESTIONNAIRE DEVELOPED FOR THIS PURPOSE. SPECIFIC FACTORS FOR EACH GROUP AND OTHERS WHICH ARECOMMON ACROSS THE GROUPS ARE EXAMINED. INDICATIONS LEAD US TO SUGGEST A NUMBER OF HYPOTHESES FOR FURTHER RESEARCH. THOSE HYPOTHESES REFER TO THE KNOWLEDGEOF THE THREE GROUPS ON THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF MENTAL RETARDATION, THE LEVEL OF INFORMATION FLOWING BETWEEN THE TRAINING AND REHABILITATION CENTRES, THE RELATIONS BETWEEN FAMILIES AND PROFESSIONALS, THE EXPECTATIONS OF FAMILIES ABOUT THE WORK EVOLUTION OF THEIR CHILDREN, THE SATISFACTION OF PROFESSIONALS FROM THEIR JOB, THE FACTORS THAT EMPLOYERS ARE INFLUENCED IN DECIDING TO ENGAGE EMPLOYEES WITH MENTAL RETARDATION, ETC. AGREEMENTS ABOUT THE UNSATISFACTORY LEVEL OF EDUCATION, THE CHANCES FOR VOCATIONAL PLACEMENT AND THE PRIORITIES FOR IMPROVEMENT OF SERVICES WERE INDICATED BY THE RESEARCH. AT THE END, A NUMBER OF PROPOSALS ARE FORMULATED FOR IMPROVEMENT OF EXISTING SERVICES AND CREATION OF NEW FOCUSED ON SUPPORTED RATHER THAN SHELTERED SCHEMES.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (Ν.Κ.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ. ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (146 ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 126 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ε.Α.) ΚΑΙ 102 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ). ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝΟΜΑΔΩΝ, ΟΠΩΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ε.Α., ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α., ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ν.Κ. Κ.Α. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (1) ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ Ε.Ε., (2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ε.Α. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ (3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ν.Κ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

MENTAL HANDICAP
VOCATIONAL INTEGRATION OF MENTALLY HANDICAPPED
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
VOCATIONAL TRAINING OF MENTALLY HANDICAPPED
VOCATIONAL EDUCATION OF MENTALLY RETARDED
Ειδική αγωγή
Mental retardation
Νοητική καθυστέρηση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
VOCATIONAL REHABILITATION OF MENTALLY RETARDED
VOCATIONAL TRAINING OF MENTALLY RETARDED
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ
Special education

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.