Νόμος και Χάρις: κανονική και ηθική θεώρηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Law and Grace: a legal and ethical examination
Νόμος και Χάρις: κανονική και ηθική θεώρηση

Krikorian, Kivork

Νόμος
Law
Μυστήρια
Τελείωση
Grace
Perfection
Νομοθεσία
Ethics
Χάρις
Commands
Ηθική
Mysteries
Canons
Κανόνες
Εντολές

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)