Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθοδολογίας κατάλληλης για την εκπαίδευση περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Elaboration and application of appropriate methodologies for the environmental education and education for sustainable development
Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθοδολογίας κατάλληλης για την εκπαίδευση περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης

Μήλιος, Νεκτάριος

Learning theories
Learning models
Γνωστικά μοντέλα
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
Αειφόρος ανάπτυξη
Applied educational methodology for sustainability
Education for sustainable development
Εφαρμογή μεθοδολογίας εκπαίδευσης για την αειφορία
Sustainable development
Θεωρίες μάθησης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)