Political theory and practice according to Peter Vrailas - Armenis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Πολιτική ως θεωρία και πράξη κατά τον Πέτρο Βράιλα - Αρμένη
Political theory and practice according to Peter Vrailas - Armenis

Τσιτόγλου, Ησαΐας
Tsitoglou, Issaias

ωPOLITICAL THEORY AND PRACTICE ACCORDING TOPETER VRAILAS- ARMENIS Peter Vrailas- Armenis can justly be characterized as an exceptional (and rare, these days) philosopher- politician. Eclecticism, both as theory and practice, urged Vrailas, through continuous elaboration and development of his ideas, to mingle the opposites. He mainly tried to reconcile idealism with realism, reason with practicality, metaphysics with science, the ideas of Plato with those of Aristotle, Kant’s subjectivity and Hegel’s objectiveness with Scottish psychological views, religious revelation with philosophical thought. In this essay, the main interest was about the social and political conditions and development in Vrailas’ time (19th century), as well as the ideological fermentations and intellectual currents in Greece, particularly in the Ionian Islands, the field of Vrailas’ activities. There was also an attempt to describe and investigate the principal viewpoints which are expressed in Vrailas’ work on political theory and practice. After the liberation of the Ionian Press from the English Protection, the philosopher from Corfu used the weekly newspapers ‘Patris’ and ‘Hellas’ in order to play a more active political role and express his view on certain issues clearly but moderately. Vrailas’ political notions were based not only on Greek-centered and Christian-centered standpoints but also on manifestations of Liberalism, such as equality and political and personal liberty. The liberal economic theory was the herald of political liberalism, which Vrailas strongly supported. According to the liberal political ideas, the main target of society is to ensure individual liberty. In the financial field, this is achieved through trade competition, private enterprise and private property in production means. What is required is minimum intervention of the state, which should protect the citizens and provide each one of them with the greatest possible degree of freedom in order to pursue their own goals. ation and development of his ideas to mingle the opposites. He mainly
Ο Πέτρος Βράιλας - Αρμένης είναι μια από τις εξαιρετικές περιπτώσεις νεοέλληνα φιλοσόφου - πολιτικού στοχαστή που η δράση του εκτείνεται στον 19ο αιώνα. Οι σπουδές του στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία επηρέασαν τις ιδέες του σε τέτοιο βαθμό που ενστερνίστηκε την θεωρία του εκλεκτισμού που κύρια χαρακτηριστικά είχε την απόπειρα συμφιλίωσης ανάμεσα στον ιδεαλισμό και το ρεαλισμό,τον λόγο και την εμπειρία, τη μεταφυσική με την επιστήμη, τον πλατωνισμό με τον αριστοτελισμό, τον καντιανό υποκειμενισμό με τον εγελειανό αντικειμενισμό και σκωτικό ψυχολογισμό και τη θρησκευτική αποκάλυψη με το φιλοσοφικό συλλογισμό, με κύριο στόχο την περαιτέρω διεργασία και ανέλιξη των ιδεών του. Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η επεξεργασία των κυριότερων πολιτικών θέσεων που εξέφρασε ο κερκυραίος διανοητής. Μεταξύ αυτών η έκδοση δυο εβδομαδιαίων δίγλωσσων εφημερίδων(Ελληνικά-Γαλλικά), μετά την ελευθερία του τύπου(1849) που εδόθη στους Επτανήσιους από την αγγλική Προστασία ο κερκυραίος στοχαστής δραστηριοποιείται περισσότερο και εκφράζεται στοχευμένα, αλλά με μετριοπάθεια- ήταν αρχηγός του μεταρρυθμιστικού κόμματος - σε κατευθύνσεις όπως αυτή της ένωσης με την υπόλοιπη Ελλάδα(21/05/1864), την πραγματική ελευθερία σε όλες τις εκφάνσεις της, την ελευθερία του εκλογικού δικαιώματος και την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στην Ιόνιο πολιτεία. Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί ότι οι πολιτικές αντιλήψεις του Βράιλα διακατέχονται από ελληνοκεντρικές και χριστιανοκεντρικές θεωρήσεις, κυρίως στα συστατικά τους στοιχεία, όπως της ατομικής και πολιτικής ελευθερίας και της ισότητας. Ο κερκυραίος διανοητής ενίσχυσε το πολιτικό φρόνημα των Επτανησίων, αφουγκράστηκε από νωρίς τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη και ως υποστηρικτής του φιλελευθερισμού ήταν υπέρμαχος του ελεύθερου ανταγωνισμού στις οικονομικές δραστηριότητες, του δικαιώματος στην εργασία και της βιομηχανικής ανάπτυξης, με γνώμονα βέβαια έναν λελογισμένο κρατικό παρεμβατισμό. Στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας και της ιστορικής συνέχειας ο Βράιλας εστιάζει στο δίπτυχο γλώσσα και θρησκεία. Αυτό το δίπτυχο εκφράζει κατ΄αυτόν το αίσθημα πατριωτισμού και εθνικότητας των Επτανησίων, αλλά όλων των Ελλήνων, συνεπώς είναι βασικές αρχές του κοινωνικού ιστού και θεμελιώδεις παράγοντες της ιστορικής συνέχειας και αποστολής του Ελληνισμού, πάντα σε συνάρτηση με το αρχαίο Ελληνικό κάλλος.

Political theory
Πολιτική θεωρία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.