Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
THE INFLUENCE OF SOCIAL SUPPORT IN RELATION TO JOB STRESS AS WELL AS JOB SATISFACTION IN NURSES WHO WORK IN INTENSIVE CARE (I.C.U.), MEDICAL AND SURGICAL UNITS
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡ...

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΟ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΗΤΑΝ 178 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: 1) ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 2) Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ 3) Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ PEARSON ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΒΗΜΑΤΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΑΓΧΟΣ. 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. 3) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. 4) ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.
THE AIM OF THIS STUDY WAS TO RESEARCH THE INFLUENCE OF SOCIAL SUPPORT IN RELATION TO JOB STRESS AS WELL AS JOB SATISFACTION IN NURSES WHO WORKED IN GENERAL STATE HOSPITALS. FOR THIS STUDY A SAMPLE OF 178 NURSES AND NURSE ASSISTANTS WAS TAKEN FROM FIVE GENERAL HOSPITALS. THE DATA WAS COLLECTED USING: 1) SOCIAL SUPPORT QUESTIONNAIRE, 2) A JOB STRESS SCALE AND 3) A JOB SATISFACTION SCALE. PEARSON'S PRODUCT MOMENT CORRELATION COEFFICIENT AND THE STEPWISE REGRESSION METHOD WERE USED TO ANALYSE THE DATA STATISTICALLY. THE CONCLUSIONS DRAWNFROM THIS STUDY WERE: 1) SOCIAL SUPPORT THAT COMES FROM THE WORKING SOURCES AFFECTS JOB STRESS NEGATIVELY. 2) SOCIAL SUPPORT THAT COMES FROM THE WORKING SOURCES AFFECTS JOB SATISFACTION POSITIVELY. 3) SOCIAL SUPPORT THAT COMES FROM THE WORKING SOURCES AFFECTS THE NEGATIVE RELATIONSHIP BETWEEN JOB STRESS ANDJOB SATISFACTION. 4) JOB STRESS AFFECTS JOB SATISFACTION NEGATIVELY.

JOB STRESS
Hospitals
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
Nurses
Νοσοκομεία
Job satisfaction
Κοινωνική υποστήριξη
Εργασιακό άγχος
Social support
Εργασιακή ικανοποίηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)