Συχνότητα των ήπιων νευρολογικών σημείων σε ασθενείς με σχιζοφρενικού τύπου ψύχωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Prevalence of neurological soft signs in patients with schizophrenic psychosis
Συχνότητα των ήπιων νευρολογικών σημείων σε ασθενείς με σχιζοφρενικού τύπου ψύχωση

Παναγιωτίδης, Παναγιώτης

Neurological soft signs
Trait-like marker
Sociodemographic factors
Schizophrenia
Δομικά χαρακτηριστικά
Σχιζοφρένεια
Ήπια νευρολογικά σημεία
Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.