ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PCR

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
STUDY OF CYTOMEGALOVIRUS (CMV), BY THE USE OF PCR TECHNIQUE
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ (CMV) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PCR

ΕΡΓΑΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO EXAMINE THE POSSIBILITY OF APPLYING THE PCR TECHNIQUE FOR DIAGNOSTIC USE IN CLINICAL SAMPLES OF PATIENTS IN CASES WHERE THECLASSICAL TECHNIQUES ARE NOT APPLIABLE OR LACK IN SPECIFICITY AND SENSITIVITY.IN THIS STUDY THE PRESENCE OF CMV DNA IN CLINICAL SPECIMENS OF A VARIETY OF PATIENS WAS EXAMINED. OUT OF (150) SPECIMENS STUDIED CMV DNA WAS DETECTED IN (50). IN ALL SPECIMENS THE PCR TECHNIQUE WAS APPLIED. CMV DNA WAS DETECTED IN (7)OUT OF (15) PATIENTS WITH AIDS, IN (6) OUT OF 20 PATIENTS WITH NEOPLASIA, IN (3) OUT OF (10) PATIENTS WITH HEART TRANSPLANT, IN (7) OUT OF (10) PREGNANT WOMEN, IN (9) OUT OF (49) PATIENTS WITH HIGH TITERS OF IGM, IGG SPECIFIC FOR CMV,IN (1) OUT OF (2) PATIENTS WITH KIDNEY FAILURE AND IN (10) OUT OF (20) PATIENTS WITH EYE DISEASE.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ PCR ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ Η ΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ (150) ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ (50) ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΤΟ DNA ΤΟΥ HCMV. ΣΕ ΟΛΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ PCR. ΤΟ DNA ΤΟΥ HCMV ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΣΕ (7) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (15) ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ AIDS, ΣΕ (16) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (14) ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ, ΣΕ (4) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (20) ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ, ΣΕ (3) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (10) ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ, ΣΕ (3) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (10) ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΣΕ (7) ΑΠΟ (10) ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕ (9) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (49) ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IGM ΚΑΙ IGG, ΣΕ (1) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (2) ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ (10) ΑΠΟ ΤΟΥΣ (20) ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Polymerase chain reaction (PCR)
HUMAN CYTOMEGALOVIRUS (HCMV)
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (HCMV)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)