Η επίδραση της μελατονίνης στην εισαγωγή της αναισθησίας με σεβοφλουράνιο καθώς και η επίδρασή της στο βάθος της αναισθησίας διεγχειρητικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
The effect of melatonin on sevoflurane inhalational induction and its effect on perioperative depth of anaesthesia
Η επίδραση της μελατονίνης στην εισαγωγή της αναισθησίας με σεβοφλουράνιο καθώς και η επίδρασή της στο βάθος της αναισθησίας διεγχειρητικά

Evangelidis, Paschalis
Ευαγγελίδης, Πασχάλης

Introduction: Exogenous melatonin has sedative and hypnotic action. Thepresent prospective randomized study investigated the effect of melatoninpremedication on the induction of anaesthesia with sevoflurance.
H εξωγενής χορήγηση μελατονίνης έχει κατασταλτική καιυπνωτική δράση. Η παρούσα τυχαιοποιημένη μελέτη, διερευνά το αποτέλεσμα τηςπρονάρκωσης με μελατονίνη κατά την εισαγωγή στην αναισθησία με σεβοφλουράνιο

Sevoflurane
Σεβοφλουράνιο
Anasthesia, induction
Melatonin, exogenous
Bispectral index ( BIS )
Διφασματικός δείκτης ( BIS )
Αναισθησία, εισπνευστική εισαγωγή
Μελατονίνη, εξωγενής

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.