Η επίδραση της μελατονίνης στην εισαγωγή της αναισθησίας με σεβοφλουράνιο καθώς και η επίδρασή της στο βάθος της αναισθησίας διεγχειρητικά

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
The effect of melatonin on sevoflurane inhalational induction and its effect on perioperative depth of anaesthesia
Η επίδραση της μελατονίνης στην εισαγωγή της αναισθησίας με σεβοφλουράνιο καθώς και η επίδρασή της στο βάθος της αναισθησίας διεγχειρητικά

Evangelidis, Paschalis
Ευαγγελίδης, Πασχάλης

Introduction: Exogenous melatonin has sedative and hypnotic action. Thepresent prospective randomized study investigated the effect of melatoninpremedication on the induction of anaesthesia with sevoflurance.
H εξωγενής χορήγηση μελατονίνης έχει κατασταλτική καιυπνωτική δράση. Η παρούσα τυχαιοποιημένη μελέτη, διερευνά το αποτέλεσμα τηςπρονάρκωσης με μελατονίνη κατά την εισαγωγή στην αναισθησία με σεβοφλουράνιο

Sevoflurane
Σεβοφλουράνιο
Anasthesia, induction
Melatonin, exogenous
Bispectral index ( BIS )
Διφασματικός δείκτης ( BIS )
Αναισθησία, εισπνευστική εισαγωγή
Μελατονίνη, εξωγενής

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)