ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΗΡΕΜΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (TEFF_FRC) ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ ΚΑΙ BEHCET

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΗΡΕΜΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (TEFF_FRC) ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ ΚΑΙ BEHCET

ΒΟΤΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ

22 PATIENTS WERE STUDIED (9 MALE, 13 FEMALES), 14 PATIENTS WITH DISEASE BEHCET AND 8 PATIENTS WITH SCLERODERMA AGED FROM 28-63 YEARS. IN THE PATIENTS THE FORCED EXPIRATORY MANOEUVER AND THE HELIUM CLOSED-CIRCUIT TECHNIQUE WERE PERFORMED. FROM THESE TESTS THE PARAMETERS FVC, FEV1, FEV1 /FVC%, TEFFT, TEFFTC AND TEFFFRC WERE CALCULATED. IT WAS FOUND THAT 13 SUBJECTS HAVE PRESENTED ABNORMAL VALUES OF TEFFFRC, 14 SUBJECTS ABNORMAL VALUES OF TEFFT AND 15 SUBJECTS ABNORMAL VALUES OF TEFFTC. FROM THE RESULTS, IT IS SHOWN THAT THE NEW PARAMETER TEFFFRC IS NO MORE SENSITIVE THAN TEFFTC FOR THE DIAGNOSIS OF AIRWAY OBSTRUCTION INTHE PATIENTS WITH SCLERODERMA OR BEHCET, BUT IT IS QUITE MORE SENSITIVE THAN TEFFT. THE VALUES OF TEFFFRC ARE MORE ABNORMAL THAN THE VALUES OF TEFFT, BUT NO THAN THE VALUES OF TEFFTC.
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 22 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, 14 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ BEHCET ΚΑΙ 8 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΗΛΗΡΟΔΕΡΜΑ, (9 ΑΝΔΡΕΣ, 13 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 28 ΕΩΣ 63 ΕΤΩΝ. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΙΟ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ FVC, FEV1, FEV1/FVC%, TEFFT, TEFFTC ΚΑΙ TEFF_FRC. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ 13 ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ TEFF_FRC, 14 ΑΤΟΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ TEFFT ΚΑΙ 15 ΑΤΟΜΑ ΕΜΦΑΝΙΖΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ TEFFTC. ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ TEFF_FRC ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ TEFFTC ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ ΗBEHCET, ΕΝΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ TEFFT. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ TEFF_FRC ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΜΗΚΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ TEFFT, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ TEFFTC.

ΝΟΣΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Effective time
Σκληρόδερμα
ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ BEHCET
SMALL AIRWAYS DISEASE
BEHCET DISEASE
Ενεργός χρόνος
Scleroderma


Ελληνική γλώσσα

1992


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.