ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPREOPERATIVE EVALUATION OF DIFFICULTIES ON TRACHEAL INTUBATION AND METHODS OF MANAGEMENT
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΓΙΝΕ (Α) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ, (Β) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΠΑΓΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΥΠΟΘΕΣΗ MALLAMPATI), ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (N=4742, 359 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ Ε.Τ.Δ.) ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΚΑ (N=424, 46 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ Ε.Τ.Δ.).
THE MATERIALS OF THE PRESENT STUDY ARE CONSISTED FROM TWO INDEPENDENT SERIES: (1) RETROSPECTIVE SERIES: 4742 INDIVIDUAL CASE REPORT RECORDS OF ANAESTHESIA WERE STUDIED, WHEREAS 359 CASES WERE ASSOCIATED WITH DIFFICULTY ON ENDOTRACHEAL INTUBATION (E.T.I.) AND (2) PREVALENCE STUDY: THE DIFFICULTY ON E.T.I. WAS ASSESSED IN 424 PATIENTS UNDERGOING ROUTINE SURGERY. THE AIMS OF THIS EPIDEMIOLOGICAL STUDY WERE THE FOLLOWING: - ELUCIDATION OF ETIOPATHOGENESIS. - ANALYSIS OF AGGRAVATING FACTORS AND - COMPARATIVE STUDY OF THE MANAGEMENT OF DIFFERENTMETHODOLOGIES. THE NECESSITY OF THE PREVALENCE STUDY IS DUE TO THE RELATIVE MODERATE SENSITIVITY OF RETROSPECTIVE STUDIES AND THE COMPARATIVE STUDY OF METHODS FOR PREDICTING DIFFICULT E.T.I.

ANTHROPOMETRY: MANDIBLE, TONGUE, PALATE, RECEDING CHIN
EPIDEMIOLOGY: DIFFICULT TRACHEAL INTUBATION
ANAESTHETIC TECHNIQUES:LARYNGOSCOPY
INTUBATION TRACHEAL: PREOPERATIVE EVALUATION
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ: ΓΝΑΘΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΥΠΕΡΩΑ, ΜΙΚΡΟΓΝΑΘΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ: ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
EQUIPMENT: BRONCHOSCOPES, FIBRE-OPTIC
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ


Ελληνική γλώσσα

1993


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.