Η ΚΑΘΑΡΣΗ (CLEARANCE) ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTHE CREATININE CLEARANCE IN HYPERTENSIVE AND DIABETIC PATIENTS PREOPERATIVELY AND POSTOPERATIVELY
Η ΚΑΘΑΡΣΗ (CLEARANCE) ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

CONFIRMATION OF THE NEGATIVE EFFECT OF SURGERY ON THE RENAL FUNCTION. POSTOPERATIVELY INCREASE OF SERUM CREATININE STATISTICALLY SIGNIFICANT IN THE CONTROL GROUP, IN THE HYPERTENSIVES GROUP AND IN THE DIABETICS GROUP. POSTOPERATIVELY INCREASE OF CREATININE CLEARANCE IN THE CONTROL GROUP AND DECREASE IN THE HYPERTENSIVES GROUP AND IN THE DIABETES GROUP. STATISTICALLY SIGNIFICANT THE DECREASE IN THE HYPERTENSIVES ONLY. IN CONCLUSION SURGERY AND/OR ANESTHESIA HAVE A NEGATIVE EFFECT ON RENAL FUNCTION, BUT THIS FACT DOES NOT INVOLVE DIRECT DANGEROF ACUTE RENAL FAILURE FOR PATIENTS WITH NORMAL, PREOPERATIVELY, KIDNEYS. THETEMPORARY DECREASE OF RENAL FUNCTION MUST BE SERIOUSLY CONSIDERED IN PATIENTSWITH URINARY DISEASE OR ILLNESS RESULTING IN URINARY COMPLICATIONS, AS IN SUCH CASES THE EFFECT OF SURGERY AND/OR ANESTHESIA BECOMES MORE PROMINENT.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΠΩΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Η/ΚΑΙ Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΚΔΗΛΗ. ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΚΔΗΛΗ.

Diabetics
Χειρουργική επέμβαση
Renal function
Surgery
HYPERTENSIVES
Anesthesia
Νεφρική λειτουργία
Διαβητικοί
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΙ
Αναισθησία


Ελληνική γλώσσα

1995


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.