Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ STRESS ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTHE EFFECT OF PREOPERATIVE STRESS ON THE BLOOD LIPID LEVELS
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ STRESS ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

THE INCREASE OF BLOOD LIPID LEVELS IS ONE OF THE MAIN FACTORS IN PRODUCING ATHEROMATOSIS. THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE WHETHER THE PRESURGICAL STRESS PRODUCES CHANGES OF BLOOD LIPID LEVELS. WE STUDIED 18 MALE PATIENTSAGED 30-50 YEARS WHO WERE SUBMITTED TO SURGERY OF MODERATE SEVERITIES. IN ALLPATIENTS BLOOD SAMPLES WERE TAKEN THE FOLLOWING DAY AFTER ADMISSION, IN THE MORNING OF THE OPERATION AND IMMEDIATELY BEFORE ANAESTHESIA. WE MEASURED THE FOLLOWING PARAMETERS: 1) TOTAL CHOLESTEROL, 2) TOTAL LIPIDS, 3) TRIGLYCERIDES, 4) HDL, 5) LDL, 6) APO-A1, 7) APO-B, 8) CORTIZOL, 9) INSULIN, 10) GROWTH HORMONE, 11) PROLACTINE, 12) OESTRADIOL. FROM THE HORMONES THAT WERE MEASURED ONLY CORTIZOL SHOWED INCREASE (P < 0,05). ALL THE LIPID FACTORS SHOWED SIGNIFICANT GRADUAL INCREASE. FROM THESE RESULTS WE CONCLUDE THAT FACTORS WHICH CAUSE ANXIETY AND STRESS HAVE BEEN THE CAUSE OF THE INCREASE OF BLOOD LIPIDS. THE EVALUATION OF THESE FINDINGS MUST BE DONE IN COMPARISON WITH THE INCREASED FREQUENCYAND DURATION OF STRESS CAUSING FACTORS IN THE POPULATION OF CIVILIZED COUNTRIES.
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗΣ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΕΑΝ Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 18 ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-50 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΗΦΘΗΣΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ: 1) ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, 2) ΛΙΠΙΔΙΑ, 3) ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, 4 HDL, 5) LDL, 6) APO-A1, 7) APO-B, 8) ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ, 9) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ, 10) ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, 11) ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ, 12) ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΞΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ (P < 0,05). ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Αθηρωμάτωση
Hyperlipidemia
Atherosclerosis
Υπεριλιπιδαιμία
Stress


Ελληνική γλώσσα

1992


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.