ΟΙ ΦΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCHILDREN'S FRIENDSHIPS IN EARLY SCHOOLING: CROSS CULTURAL AND EDUCATIONAL CASE STUDIES
ΟΙ ΦΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ

THIS RESEARCH INVESTIGATES THE CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FRIENDSHIPS. AFTER INQUIRING INTO THE RESEARCH MODELS ALREADY USED, WE FOCUSED ON THE NECESSITY OF STUDYING FRIENDSHIP IN THE SPECIFIC CULTURAL AND EDUCATIONAL CONTEXTS IN WHICH THESE DEVELOP. THE EMPLOYMENT OF ETHNOGRAPH CASE STUDIES AIMS AT THE IN-DEPTH AND DETAILED ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENTAL PROCESSES OF FRIENDSHIP. RESEARCH METHODS INCLUDE: A) LONGITUDINAL NATURALISTIC OBSERVATION IN ONE ENGLISH RECEPTION CLASSROOM AND TWO GREEK KINDERGARTEN CLASSROOMS, B) INTERVIEWS WITH THE CHILDREN, TEACHERS AND MOTHERS CONCERNING THE NATURE OF FRIENDSHIP AND C) QUESTIONNAIRES WITH TEACHERS AND MOTHERS. RESULTS DISCUSS SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE TAXONOMY AND QUALITIES OF FRIENDSHIP, AFTER AN UNDERSTANDING OF THE PEER CULTURE AND CHILDREN'S SOCIAL EXPERIENCES IN CLASSROOM AND OUT-DOOR ACTIVITIES.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΕΣΤΙΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ: Α) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, Β) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Γ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Case studies
Preschool education
Εθνογραφία
Πολιτισμικό πλαίσιο
Προσχολική ηλικία
Educational process
ETHNOGRAPHY
Εκπαιδευτική διαδικασία
Cultural context
Μελέτη περιπτώσεων
ΦΙΛΙΕΣ
FRIENDSHIPS


Αγγλική γλώσσα

1995


Institutes outside Greece
Ιδρύματα Εξωτερικού*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.