Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧΑΛΚΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ.
SERUM COPPER AND CANCER OF PANCREAS.

ΣΕΙΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

THE PURPOSES OF THIS STUDY WERE TO INVESTIGATE: A) THE POSSIBLE CHANGES OF THE SERUM COPPER LEVELS IN PATIENTS SUFFERING FROM CARCINOMA OF PANCREAS AND B) THE POSSIBLE DIAGNOSTIC VALUE OF THOSE CHANGES IN CLINICAL PRACTICE. TWO GROUPSOF SUBJECTS WERE STUDIED. THE FIRST GROUP INCLUDED 67 PATIENTS (45 MEN AND 22WOMEN) SUFFERING FROM CARCINOMA OF THE PANCREAS AND THE SECOND 63 HEALTHY CONTROLS (34 MEN AND 29 WOMEN). THE SERUM COPPER CONTENT WAS DETERMINED BY THE PERKIN - ELMER MODEL 306 ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER AND WAS EXPRESSEDIN ΜG/100 ML. THE RESULTS OF THIS STUDY ARE SUMMARIZED AS FOLLOWS: 1) THERE WAS STATISTICALLY SIGNIFICANT INCREASE OF THE SERUM COPPER LEVEL IN THE PATIENTS SUFFERING FROM CARCINOMA OF PANCREAS (170.69+-5.25 IN MEN AND 164.5 +-6.43IN WOMEN), IN COMPARISON WITH THE HEALTHY CONTROLS (137.24+-5.15 IN MEN AND 173.10+-6.09 IN WOMEN). 2) THE LEVELS OF SERUM COPPER WERE HIGHER IN PATIENTS WHEN OBSTRUCTIVE JAUNDICE WAS PRESENT (180.2+-8.81 AS COMPARED WITH 157.4+-6.04 IN PATIENTS WITHOUT JAUNDICE). 3) THE INCREASED VALUES OF SERUM COPPER (OVER 160 ΜG/100 ML) WERE OF DIAGNOSTIC SENSITIVITY 64% AND SPECIFICITY 81%.
ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ. Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 67 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (45 ΑΝΔΡΕΣΚΑΙ 22 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΠΟ 63 ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ (34 ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 29 ΓΥΝΑΙΚΕΣ). Ο ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ PERKIN - ELMER ΤΥΠΟΥ 306 ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΤΑΝ ΣΕ ΜG/100 ML. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α) ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (170.69+-5.21 ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 164.5+-6.43 ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (137.24+-5.15 ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 137.10+-6.09 ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ). Β) ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΙΚΤΕΡΟΣ (180.2+-8.81 ΕΝΑΝΤΙ 157.4+-6.04 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΙΚΤΕΡΟ). Γ) ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΑΛΚΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 160 ΜG/100 ML) ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (SENSITIVITY) 64% ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (SPECIFICITY) 81%.


Ελληνική γλώσσα

1979


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.