Τα βιβλία και οι συγγραφείς : (τι απαντούν οι Γάλλοι λόγιοι)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα βιβλία και οι συγγραφείς : (τι απαντούν οι Γάλλοι λόγιοι) (EL)

, [ανυπόγραφο]
, Η Παρισινή; μετ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
συνέντευξη (EL)

Βιβλία, Ξένες εφημερίδες (EL)
- (EL)


Ελληνική γλώσσα

1927-06-10


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 4, Αρ. 182 (1927); 948 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.