Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1927 (EL)
Δυο παλληκάρια της Ύδρας (EL)

, Ο Ιστορικός

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ύδρα, Ναυτικοί, Τουρκοκρατία (EL)
Σταματίου, Χάρης (1892-1951) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1927-08-12


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Άγνωστοι Έλληνες ήρωες (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 4, Αρ. 191 (1927); 1245-6 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.