Μακεδονικά Χριστούγεννα : (τραγούδια κ' έθιμα της Καστοριάς)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Μακεδονικά Χριστούγεννα : (τραγούδια κ' έθιμα της Καστοριάς) (EL)

, Ο κ. Χρυσός απ' το ΑπόζÎ

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Καστοριά, Χριστούγεννα, Ήθη και έθιμα (EL)
- (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Από τη νέα Ελλάδα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 4, Αρ. 194 (1927); 1339 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.