Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου (EL)

Ταγκόπουλος, Δ. Π.
Παλαμάς, Κωστής
Δημητρακόπουλος, Πολύβ.

"Δια το περι Β. Θεάτρου και της δραματικής σχολής του Ωδείου ζήτημα της "Κριτικής", ελάβομεν τας εξής γνώμας των παρ' ημίν λογίων και καλλιτεχνών". Επιστολές σχετικά με την ίδρυση της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών που απαντούν σε τρία ερωτήματα της "Κριτικής". (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επιστολή (EL)

Παλαμάς, Κωστής (1859-1943) (EL)
Δημητρακόπουλος, Πολύβιος Τ. (1864-1922) (EL)
θέατρο (EL)
Ταγκόπουλος, Δημήτριος Π. (1867-1926) (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-03-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 5 (1903); 137-142 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.