Η πεντηκονταετηρίς του κ. Βλάχου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1903 (EL)
Η πεντηκονταετηρίς του κ. Βλάχου (EL)

Μαλακάσης, Μ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

φιλολογία, Άγγελος Βλάχος (EL)
Μαλακάσης, Μιλτιάδης (1870-1943) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Κριτική

1903-03-01


Κριτική (EL)

Σημειώσεις (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 5 (1903); 165-166 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.