Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου (EL)

Νιρβάνας, Παύλος
Ράδος, Κωνστ. Ν.
Ξενόπουλος, Γρηγ.

"συνέχεια από το προηγούμενον φύλλον". Αποτελεί συνέχεια των δημοσιεύσεων για την ίδρυση της δραματικής σχολής στο Ωδείο Αθηνών και τον Τρουφιέ. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επιστολή (EL)

Ράδος, Κωνσταντίνος Ν. (1862-1931) (EL)
Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951) (EL)
θέατρο, Τρουφιέ, Δημήτριος Κορομηλάς, Βασιλικό Θέατρο, Βλάχος, Οικονόμου. (EL)
Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937) (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-04-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 7 (1903); 201-208 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.