Η "Ν. Σκηνή" και ο κ. Χρηστομάνος με τους μύστες του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ "Ν. Σκηνή" και ο κ. Χρηστομάνος με τους μύστες του (EL)

Ζητουνιάτης, Πέτρος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

Ζητουνιάτης, Πέτρος (1875-1909) (EL)
θέατρο (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-08-01


Κριτική (EL)

Από το σφυρί ως το αμόνι (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 15 (1903); 483-485 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.