Ρόδα και μήλα : δημοτική και καθαρέβουσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)
Ρόδα και μήλα : δημοτική και καθαρέβουσα (EL)

Ψυχάρης, Ι.

"25 του Γεννάρη, 1903". Μέρη δημοσίευσης : αντιελληνική - αντιεθνική - ακόμη δύο λόγια (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μελέτη (EL)

Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929) (EL)
γλωσσικό ζήτημα, γραμματική (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-08-15


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 16 (1903); 489-516 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.