Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο"Τρισεύγενη" (EL)

Νιρβάνας, Παύλος

σε συνέχειες (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937) (EL)
ποίηση, δράμα, Κωστής Παλαμάς (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-10-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. [19-20] (1903); 633-635 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.