Ποιος είνε ο μεγαλείτερος Έλλην ποιητής; : (τι απαντούν οι Κωστής Παλαμάς και Δ. Ταγκόπουλος)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιος είνε ο μεγαλείτερος Έλλην ποιητής; : (τι απαντούν οι Κωστής Παλαμάς και Δ. Ταγκόπουλος) (EL)

Παλαμάς, Κ.
Ταγκόπουλος, Δ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Φιλολογική κριτική (EL)

Παλαμάς, Κωστής (1859-1943) (EL)
καμπάνια (EL)
Ταγκόπουλος, Δημήτριος Π. (1867-1926) (EL)


Ελληνική γλώσσα

1934-03-08


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Τα φλέγονται φιλολογικά ζητήματα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 523 (1934); 488 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.