Για την καρδιά της Χαλιντέ : (αληθινή ιστορία)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓια την καρδιά της Χαλιντέ : (αληθινή ιστορία) (EL)

Αραγώ, Ιάκωβος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
απομνημόνευμα (EL)

Arago, Jacques (1790-1855) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1934-09-13


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Από τα "Απομνημονεύματά" μου (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 550 (1934); 1747 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.