Ο φωνογράφος

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1934 (EL)
Ο φωνογράφος (EL)

Νόλλυ, Αιμίλ

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
διήγημα (EL)

Nolly, Émile (1880-1914) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

1934-09-20


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Μικρά διηγήματα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 551 (1934); 1821 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.