Πως είδα την Αμερική : (ένα παράξενο άρθρο της Ανναμπέλλας που είχε επισκεφθή τελευταίως το Χόλλυγουντ για να γυρίση ένα έργο της "Φοξ-Φιλμ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Πως είδα την Αμερική : (ένα παράξενο άρθρο της Ανναμπέλλας που είχε επισκεφθή τελευταίως το Χόλλυγουντ για να γυρίση ένα έργο της "Φοξ-Φιλμ" (EL)

, Ανναμπέλλα

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Hollywood (EL)
Annabella (1910-1996) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1934-09-27


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Από τη ζωή των "αστέρων" του Χόλλυγουντ (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 552 (1934); 1863 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.