Το μυστικό της καρδιάς : (μονόπρακτο δραματάκι)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Το μυστικό της καρδιάς : (μονόπρακτο δραματάκι) (EL)

Ντελόρμ, Υγκ

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
θεατρικό (EL)

Delorme, Hugues (1868-1942) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1934-11-08


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Το σύγχρονο γαλλικό θέατρο (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 558 (1934); 2108-9 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.