Ο νεκρός που ζωντάνεψε!...

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1934 (EL)
Ο νεκρός που ζωντάνεψε!... (EL)

Ασολάν, Φρ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
διήγημα (EL)

? (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

1934-11-08


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Διηγήματα φρίκης (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 558 (1934); 2128-9 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.