Η κόρη της προδομένης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1934 (EL)
Η κόρη της προδομένης (EL)

Ντουμέργκ, Κ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μυθιστόρημα (EL)

Doumergue, Jeanne (1874-1963) (?) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

1934-11-15


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Αισθηματικά μυθιστορήματα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 559 (1934); 2142-3 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.