Ποιος είναι ο μνηστήρ της πριγκηπίσσης Μαρίνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Ποιος είναι ο μνηστήρ της πριγκηπίσσης Μαρίνας (EL)

Sauille, M.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

0 (EL)
Πριγκήπισσα Μαρίνα, Prince George, Duke of Kent (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1934-11-22


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Το πιο ταιριαστό ζευγάρι (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 11, Αρ. 560 (1934); 2214-5 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.