Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1935 (EL)
Τα τέρατα του Ντεβέζ (EL)

Μασσόν, Ζαν

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
αφήγημα (EL)

Γαλλία, Παιδιά με αναπηρίες (EL)
Masson, Jean (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1935-01-03


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Από τα παράδοξα της φύσεως (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 566 (1935); 30-1 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.