Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέττα του 1935

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1935 (EL)
Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέττα του 1935 (EL)

Ντεβάλ, Ζακ

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
θεατρικό (EL)

Deval, Jacques (1890-1972) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

1935-01-17


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Ο διάλογος της εβδομάδος (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 568 (1935); 160 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.