Η αληθινή ζωή του Πωλ Βερλαίν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1935 (EL)
Η αληθινή ζωή του Πωλ Βερλαίν (EL)

Λε Πελλετιέ,

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Lepelletier, Edmond (1846-1913) (EL)
Paul Verlaine, Arthur Rimbaud (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1935-04-25


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Οι μεγάλοι ποιηταί (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 582 (1935); 832 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.