Μια αυτοκράτειρα χωρίς στέμμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1935 (EL)
Μια αυτοκράτειρα χωρίς στέμμα (EL)

Κλεμάν, Ζ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Franz Joseph I of Austria, Katharina Schratt (EL)
? (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1935-05-23


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Η "ευνοούμενη" του Φραγκίσκου - Ιωσήφ (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 586 (1935); 1045,1052 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.