Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1935 (EL)
Τα κόκκινα πέδιλα (EL)

Χάϊνε, Ερρίκος
Καμπούρογλου, Ι. Κ. ; μετ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Καμπούρογλου, Ιωάννης Κ. (1851-1903) (EL)
ποίηση (EL)
Heine, Heinrich (1797-1856) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1935-05-30


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Εκλεκτές μεταφράσεις (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 587 (1935); 1083 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.