Ο υιός του Μοντεχρήστου : (συνέχεια του "Κόμητος Μοντεχρήστου")

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ υιός του Μοντεχρήστου : (συνέχεια του "Κόμητος Μοντεχρήστου") (EL)

Δουμάς (πατήρ), Αλέξ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μυθιστόρημα (EL)

Dumas, Alexandre (1802-1870) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1935-06-06


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Τα παγκόσμια αριστουργήματα (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 588 (1935); 1118-20 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.