Μια έξυπνη γυναίκα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1935 (EL)
Μια έξυπνη γυναίκα (EL)

Καζαντζάκη, Γαλάτεια

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
θεατρικό (EL)

Καζαντζάκη, Γαλάτεια (1886-1962) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

1935-07-25


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Ο διάλογος της εβδομάδος (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 595 (1935); 1444 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.