Ο Αντώνης Φωστιέρης κι ο Θανάσης Νιάρχος συζητούν με τον Ζαν-Λουί Μπαρώ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1978 (EL)
Ο Αντώνης Φωστιέρης κι ο Θανάσης Νιάρχος συζητούν με τον Ζαν-Λουί Μπαρώ (EL)

Νιάρχος, Θανάσης
Μπαρώ, Ζαν-Λουί
Φωστιέρης, Αντώνης

Το κείμενο συνοδεύεται από φωτογραφία με τους "Θ. Νιάρχος, Ζ.-Λ. Μπαρώ, Α. Φωστιέρης" (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
συνέντευξη (EL)

θέατρο (EL)
Φωστιέρης, Αντώνης (1953- )Νιάρχος, Θανάσης Θ. (1945-) (EL)
Barrault, Jean-Louis (1910-1994) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Τραμ/ένα όχημα

1978-09-01


Τραμ/ένα όχημα (EL)

Στάσεις : θέατρο (EL)

Τραμ/ένα όχημα; Τόμ. 2, Αρ. 10 (1978); 336-339 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.