[Εικόνα - Η Δίς Θεώνη Δρακοπούλου, ως Τρελλή εις το «Όνειρον εαρινής πρωιας»]

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



[Εικόνα - Η Δίς Θεώνη Δρακοπούλου, ως Τρελλή εις το «Όνειρον εαρινής πρωιας»] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Πινακοθήκη

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Εταιρεία των Φιλοτέχνων (EL)

Πινακοθήκη; Τεύχος 8 (Έτος Α΄); σελ. 190 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.