Λάζαρος Σώχος: οι εκφωνηθέντες λόγοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛάζαρος Σώχος: οι εκφωνηθέντες λόγοι (EL)

Βιδάλης, Κωνστ. Μ.
Βραχόπουλος, Δημήτριος
Σιγάλας, Ιω.
Φιλαδελφεύς, Αλεξ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Πινακοθήκη

Ελληνική γλώσσα

1911-01-01


Εταιρεία των Φιλοτέχνων (EL)

Πινακοθήκη; Τεύχος 122 (Έτος ΙΑ΄); σελ. 45-48 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.