[Εικόνα - Ο θάνατος του Σαρπηδόνος, εκ της Ιλιάδος του Ομήρου, αντίγραφον της εικόνος του Λεβύ]

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο[Εικόνα - Ο θάνατος του Σαρπηδόνος, εκ της Ιλιάδος του Ομήρου, αντίγραφον της εικόνος του Λεβύ] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αττικόν Μουσείον

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης (EL)

Αττικόν Μουσείον; Τεύχος 17 (Έτος Δ); σελ. 145 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.