Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Ιστορικά επανορθώματα (EL)

Βουλπιώτης Γεώργιος Χρήστου (μτφρ.),
Κρέμος, Γεώργιος Π.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Απόλλων

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Απόλλων (EL)

Απόλλων; Τεύχος 10 (Έτος Α); σελ. 145-146 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.