Ιδού τα δίστιχα άτινα έλαχον εις ένα έκαστον των λαβόντων εφέτος μέρος εις το παίγνιον του κλύδωνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Ιδού τα δίστιχα άτινα έλαχον εις ένα έκαστον των λαβόντων εφέτος μέρος εις το παίγνιον του κλύδωνος (EL)

Ευταξίας,

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ασμοδαίος

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Θέμος Αννινος (EL)

Ασμοδαίος; Τεύχος 76 (Έτος Β΄); χωρίς σελ/μηση (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.