Μια αθησαύριστος ελληνική παροιμία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1902 (EL)
Μια αθησαύριστος ελληνική παροιμία (EL)

Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αρμονία

Ελληνική γλώσσα

1902-01-01


Αρμονία (EL)

Αρμονία; Τεύχη 3-4 (Έτος Γ’); σελ. 121 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.