Χρυσούλα (Διήγημα): βραβευθέν εν τω Α΄ διαγωνισμώ της «Εστίας»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρυσούλα (Διήγημα): βραβευθέν εν τω Α΄ διαγωνισμώ της «Εστίας» (EL)

Δροσίνης, Γεώργιος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Εστία

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Εστία (EL)

Εστία; Τεύχος 414 (Έτος Η΄); σελ. 765-780 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.